Pris for sommerleiren inkludert alle måltider, overnatting på skolen i klasserom eller telt i området rundt skolen:

Pris voksen 12år og eldre 2400kr (+10% ved betaling på stedet: 2640kr)

Pris barn 11år og yngre 1800kr (+10% ved betaling på stedet: 1980kr)

Foreldre/foresatt kun inkl måltider 1500kr (+10% ved betaling på stedet:1650kr)

Dagspris 600kr (endres ikke ved betaling på stedet)
 
HUSK: Ingen er påmeldt før betaling er gjennomført. 

 

Rabatter:

15% rabatt for familier på 3 eller fler.

5% rabatt til klubber som melder på minimum 30 medlemmer.

Til de som kan få rabatt: Send en e-post til sommerfestival2018-rabatter@ttu.no etter påmeldingene er sendt inn. E-posten må inneholde navn, bankkontonummer (IBAN for betaling til Danmark), full adresse og mobiltelefonnummer. Rabatten vil bli refundert når sommerleiren er avholdt. 

 

Priser for overnatting utenom skolen:

For Hotell Central i Elverum sentrum har vi følgende informasjon:
Det blir holdt av 70 hotelrom til 15. april i Elverum sentrum. De som melder sin interesse før den dato er garantert rom til følgende priser (Husk å oppgi at dere skal på TTU sommerleir):
 
- Enkeltrom (1 pers) totalt kr. 735,- pr. døgn
- Dobbeltrom (2 pers) totalt kr. 1035,- pr. døgn
- Trippelrom (3 pers) totalt kr. 1250,- pr. døgn (kun få rom)
- Firemannsrom (4 pers) totalt kr. 1470,- pr. døgn (Kun få rom)
 
Alle priser er inkludert frokost. 
 
For de som ønsker kan man også overnatte på Elverum Camping. Se www.elverumcamping.no for priser, type hytter, bungalow eller eventuelt priser for egen campingvogn/bil. Meld ifra at dere er fra TTU så får dere 10% rabatt på prisene.
 
/

 

Price for summer camp included all meals, accommodation in school in classroom or tent in the school area:

Price Adult 12 years and up 2400kr (+ 10% when paying on site: 2640kr)

Price Children 11 years and younger 1800kr (+ 10% when paying on site: 1980kr)

Parents / guarded only meals 1500kr (+ 10% on payment on site: 1650kr)

Daily price 600kr (not changed when on site payment)

 

Remember: Nobody is registered before payment is made.

 

Discounts

15% discount for families of 3 or more

5% discount for clubs reporting at least 30 members

To those who receive a discount send an email to this e-mail address: summerfestival2018-rabatter@ttu.no after the registration has been submitted.The discount will automaticly be refunded when the summer camp is finished.

These are prices for accommodation outside of school:

For Hotel Central in Elverum center we have the following information:
It is held by 70 hotel rooms until April 15 in Elverum city center. Those who report their interest before that date are guaranteed rooms at the following prices (please remember to mention that you will be staying at TTU summer camp):

- Single room (1 pers) total kr. 735, - per night
- Double room (2 pers) total kr. 1035, - per night
- Triple room (3 pers) total kr. 1250, - per day (few rooms)
- Quadruple room (4 pers) total kr. 1470, - per night (few rooms)
 
All prices are inclusive breakfast.

For those who wish, you can also stay at Elverum Camping. See www.elverumcamping.no for prices, type of cabins, bungalow or possibly prices for your own caravan / car. If you are from TTU, you will receive a 10% discount on prices.