Matchuoe Kyorugi er bok nr 4 i en serie på 8 bøker som beskriver Taekwondo fra A-Å. Matchuoe Kyorugi betyr avtalt kamp, og er en av de viktige treningsmetodene i Taekwondo. Dette er grunnleggende øvelser for utvikling av såvel kampferdigheter som selvforsvar. Boksen tar for seg forskjellige former for avtalt kamp. Her finner du ulike step-sparringer som en, to og tre skritts kamp. Også sittende kamp og reine selvforsvars teknikker er beskrevet. Boken er skrevet av Norges eneste stormester i Taekwondo. Cho Woon Sup (9. Dan). Han har over 40 års erfaring med Taekwondo og er høyt respektert i Taekwondoens hjemland - Korea for sitt livslange engasjement for kampkunsten. TTU medlemmer finner alt sitt graderings pensum rundt avtalt kamp i boken. Slik at dette er en god trenings hjelp spesielt for TTU medlemmer, men også for alle andre.