Sommerfestival

Den største aktiviteten i TTU er sommerleiren, som arrangeres hvert år i slutten av juni. TTU og Grandmaster Cho inviterer noen av de beste masterene ikke bare innen Taekwondo, men gjerne også fra andre Koranske stilarter til leiren. Vi har opp igjennom årene hatt besøk av mastere fra bl.a. stilartene Sonmudo, Kyongdang, Hapkido, Kunmudo m.m.

 
Med bakgrunn i dette ligger det meste til rette for en leir med både varierte og interessange treninger for alle ferdighetsnivåer. Sommerleiren samler ofte et stort antall utøvere. Alt i alt med mastere, instruktører, utøvere og ledsagere samler sommerleiren 2-400 personer fra forskjellige land. Korea, Norge, Danmark, Tyskland, Island og Frankrike er land som vanligvis er representert på leiren.