Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om TTU

Traditional Taekwondo Union – TTU – er en Europeisk vennskapsorganisasjon. TTU’s intensjon er å opprettholde de prinsippene og verdiene som eksisterer i taekwondo, som til en viss grad har blitt glemt mens kampkunsten vår har utviklet seg til en "kampsport".

 

TTU ble grunnlagt i 1996 på Jevnaker i Norge. Grunnleggeren var Grandmaster Cho Woon Sup, en godt kjent taekwondomester i Skandinavia. Han var den første koreanske mesteren som kom til Danmark. Dette var i 1976. Han instruerte flere taekwondoklubber i København-området mens han jobbet for den Koreanske ambassaden og for Korean Air. Grandmaster Cho flyttet til Norge i 1987, og fra sitt hjem i Bergensområdet reiser han rundt til alle de forskjellige TTU-klubbene.

Meningen med TTU er å trene taekwondo på en mer tradisjonell måte. TTU ble grunnlagt som en motvekt til den dominerende sports-siden av taekwondo, som har utviklet seg etter at taekwondo ble godkjent som en olympisk sport. TTU jobber for å ta vare på de gamle verdiene gjennom respekt og disiplin i treningene. Ønsket er at disse verdiene som læres gjennom treningen vil påvirke utøverene i deres daglige liv også.

De viktigste elementene i treningen er de grunnteknikkene som blir brukt i poomse, avtalt kamp, frikamp og selvforsvar. Verdiene og prinsippene er gamle, men for å forsikre likhet blir det grunnleggende fra Kukkiwon brukt.

For medlemmene og instruktørene tilbyr TTU mange aktiviteter. Blandt disse er leirer, kurs, seminarer og trening i Korea. Flere av kursene og seminarene er en kombinasjon av basic, poomse og frikamp.

I øyeblikket er det klubber i følgende land Norge, Danmark, Island, og Tyskland.

TTU er ingen konkurrent til de forskjellige nasjonale organisasjonene, men håper å være et fint suppliment til disse. Vi ønsker også å gi utdanning til de høyere graderte eller til de som ikke “tilhører” en spesiell master. Det er mange instruktører og utøvere som søker en større og videre forståelse for hva taekwondo handler om. TTU kan gi dette til sine medlemmer gjennom sin organisasjon.

TTU har som mål og bygge opp en bred og stabil gruppe av utdannede instruktører og mastere som kan gi inspirasjon og stabilitet i klubbene.

TTU er en organisasjon basert på demokratiske prinsipper, og vi jobber hardt for å utvikle oss basert på erfaringen til våre medlemmer og instruktører. Dine muligheter til å utvikle deg som en kampkunst utøver og instruktør sammen med TTU er mange.