Vinterleier 30. nov - 02. desember 2018.

Vinterleieren blir avholdt i Stil Arena på Langhus som ligger rett utenfor Ski. Se vedlagte kart.

Det anbefales alle klubbene å delta på treningene i tillegg til graderingen for å få med seg så mye trening som mulig før/etter graderingen, samt at man alltid vil lære noe nytt.

 

Leiren holdes av; Grandmaster Cho Woon Sup (9 Dan), Master Svein Andersstuen (8 Dan),

Master Erling Oppedal (7 Dan), Master Allan Olsen (6 Dan), Master Kim An Na (6 Dan),

Master Morten Andersstuen (6 Dan), Master Patrick Myhren (6 Dan), Master Thomas Jensen (5 Dan) og Master Jarle Wolden (5 Dan).

 

 

Fredag:                        18:00 – 19:00  Registrering
                        Ca. 19.15        Felles oppstilling med informasjon

                        Ca. 19.30        Dan- og Mastergradering

                        Ca. 19:30        Fellestrening for alle

                                               Kveldsmat

 

Lørdag:                       08:00 - 09:00 Frokost

                        09.00 - 18:00  Praktisk undervisning 3 økter à ca. 1 time.

                        12:00               Pause/Lunsj

                                   Klubbleder-/Kodanja-/Yudanjamøte
                        13.00               Felles bilde

                        18:00               Oppvisning                

19:00               Middag           

20:00               Aktiviteter      

                       

Søndag:           08:00 - 09:30  Frokost / rydding

                        09:30 - 10:30  Fellestrening for alle

                        11:00 - 16:00  Cup Gradering for Ski TKD og Dan- og Masterseremoni. Program ikke fastsatt.

                        11:30               Lunsj

 

 

NB!

Programmet kan endres. Dette vil avhenge av antall påmeldte i forhold til beltegrader etc.

 

Invitasjon til Vinterleieren 2018.doc