Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kjøpsbetingelser


Generelt
Følgende vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av TTU-shop.

Priser
Prisene du ser på webshopen er inklusive merverdiavgift. TTU-shop justerer med jevne mellomrom prisene i prislisten. Dette kan skyldes endringer i valutakurser eller nye priser fra våre leverandører. Prisendringer den ene eller andre veien påvirker ikke effektuerte bestillinger.

Minimumsbestilling: Det er desverre dyrt å sende pakker i Norge. Dette er det noen som ikke tenker over og derfor aksepteres ikke ordre under kr 200. Unntak fra dette kan gjøres. ta da kontakt med TTU via e-post.

Frakt
Frakt tilkommer etter postens satser.
 
Fakturagebyr
Fakturagebyr på kr 35 kan tilkomme.

Betalingsvilkår
I utgangspunktet vil alle ordre bli sendt som vanlig post pakke. Men TTU forbeholder seg retten til å sende mot "postoppkrav". Dette vil bli gjort dersom vi har negativ erfaring med kunden. Eller det er varer av stor verdi til kunder vi ikke har kjenskap til. TTU Shop forbeholder seg retten til å etter egen vurdering innvilge kreditt til faste kunder. Vi vil kunne foreta en sjekk av kunden før kreditten innvilges. TTU Shop har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.
 
Aldersgrense
Du må være 18 år eller eldre for å handle i TTU-shopen. Dersom du er under 18 år så må en av dine foresatte fylle ut navn og adresse under "Bestiller".

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et straffegebyr for å dekke våre kostnader til ekspedisjon og frakt. Gebyret er per dags dato satt til kr 500.

Angrefrist
Skulle du angre på et kjøp du har gjort, må du melde fra til oss innen 14 dager fra den dagen du mottok varen. Varen må være ubrukt og i den stand den var da du mottok den og varen må være pakket i uskadd originalemballasje for at kjøpssummen skal kunne refunderes. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Reklamasjon
Reklamasjonsrett er til for å sikre forbrukeren mot feil som har oppstått under produksjon, og er regulert i lovverket. Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet. (ref. bl.a Kjøpsloven, Angrefristloven og Markedsføringsloven).

Før feil meldes til TTU Shop skal kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke er slik TTU Shop har beskrevet det, må kunden melde dette til TTU Shop slik at TTU Shop kan iverksette tiltak. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir TTU Shop melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
TTU Shop skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av TTU Shop, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med TTU Shop, betaler ikke TTU Shop disse utgiftene.

Ekstraordinære forhold
TTU Shop er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder ikke hvis TTU Shop godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor TTU Shop sin kontroll, og som TTU Shop ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. TTU Shop er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra TTU Shop sin side.

Lovhenvisninger
Lover som regulerer forholdet mellom selger og forbruker er blant annet kjøpsloven, angrerettloven og markedsføringsloven. Se www.lovdata.no for lovtekster.
 
Levering av varer utenfor Norge og Danmark
TTU-shop leverer varer til land utenfor Norge og Danmark kun etter avtale med kunden.
 
Til slutt
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i produktbeskrivelse eller pris.