​Som følge av Covid-19 har Eldsterådet sett seg nødt til å justere pensum. Dette gjelder kun de kommende 3 graderinger vinter 2020. Se følgende tabell:

 

TTU Dan-pensum vinter 2020

Til dan-grad Kommentar 1.dan 2.dan 3.dan 4.dan 5.dan 6.dan 7.dan
Grunnteknikk Ekstra visning X X X X X X X
Poomsae   Pal Jang + Koryo Koryo + Keumgang Keumgang + Taebek Taebek + Pyongwon Pyongwon + Sipjin Sipjin + Jitae Jitae + Chonkwon
   Taeguk   5-7 5-8 6-9 1-10 1-11 1-12 1-13
   TTU-mønster   1-3 4-5 6-7 8-9 1-9 1-9 1-9
Sebon cup Utføres med avstand / uten kontakt 1-8     1-8      
Hanbon hånd Utføres med avstand / uten kontakt 1-8            
Hanbon fot Utføres med avstand / uten kontakt 1-8            
Dobon  Utføres med avstand / uten kontakt   1-8 1-8 1-8 1-8 1-8 1-8
Sebon dan Utføres med avstand / uten kontakt   1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Avtalt kamp mot 2 Utføres med avstand / uten kontakt X X X X X X X
Kyokpa Takstein (min. 18 år, maks 3 forsøk) 3/2 (M/K) 4/3 (M/K) 5/3 (M/K) 6/4 (M/K) 6/4 (M/K) 6/4 (M/K) 6/4 (M/K)