Onsdag 6. juli

 

onsdag 06.07.22          
Time/Tid Sports hall 1 Sports hall 2 PUTER Sports hall 3 MATTER Gymsal Fotballbane/ basket bane sfo-fellesrom
08:00 - 09:00 Frokost  
09:00 - 11:00   Master graduation 4. dan - Master gradering 4. dan -        
11:00 - 13:30 Lunch in the canteen / Lunsj i kantinen  
12:00 - 15:00   Dan graduation 1-3. dan / Dan gradering 1-3. dan        
15:15- 16:00 Fellestrening med introduksjon av mastere idrettshallen/ in the big training hall    
16:00 - 17:00 Kamp Pads/puter selvforsvar på bakken felles barnetrening    
17:00 - 19:00 Dinner in the canteen / Middag i kantinen 17:00-17:30- Club leader meeting in the office / Klubbledermøte på kontoret
19:00 - 20:00 Joint alignment and dan seremoni / Felles oppstilling og danseremoni - MEET AT 1830 FOR THOSE WHO PASED THE GRADUATION/ OPPMØTE FOR DE SOM HAR BESTÅTT DANGRADERING KL. 1830.  
20:30 - 21:00 Supper in the canteen / Kveldsmat i kantinen

 

Torsdag 7. juli

 

torsdag 07.07.22          
Time/Tid Sports hall 1 Sports hall 2 PUTER Sports hall 3 MATTER Gymsal Fotballbane/ basket bane sfo-fellesrom
07:00 - 08:00       Shim Ki Shin - open for everyone    
07:30 - 09:00 Breakfast in the canteen / Frokost i kantinen  
09:00 - 10:15 Group 4 Group 2 Group 3 Children 2   -
10:30 - 11:45 Group 1 Kyeongdang, sverd Group 5- Children 1 -  
11:30 - 13:00 Lunch in the canteen / Lunsj i kantinen boksignering - GM Cho og Ole Havmøller. OBS: 1200-1300.
13:15 - 14:30 taeguk mønster opp mot konkurranse pads/puter Widae taekkyeon, Alle Children 1    
14:30 - 15:30 Frikamp Poomsae 7.cup oppover Widae taekkyeon, 4.cup og oppover Children 2   koreansk dans
15:30 - 16:00 Picture on the fotball field - everyone / Bilde på fotballbanen - alle  
16:15 - 17:15 TTU mønster 6-9 Mønster inspirasjon- OBS: 1615-1745 selvforsvar foreldretrening    
17:00 - 19:00 Dinner in the canteen / Middag i kantinen  
19:00 - 20:00 Meeting for kodanja/masters only- / Kodaja-møte, kun for kodanja/mastere- SFO-kjøkken film for barna i sfo-rommet?
20:30 - 21:00 Supper in the canteen / Kveldsmat i kantinen

 

Fredag 8. juli

 

fredag 08.07.22              
Time/Tid Sports hall 1 Sports hall 2 PUTER Sports hall 3 MATTER Gymsal Fotballbane/ basket bane sfo-fellesrom kjøkken Skogen bak skolen
07:00 - 08:00       Shim Ki Shin - open for everyone        
07:30 - 09:00 Breakfast in the canteen / Frokost i kantinen      
09:00 - 10:15 Group 4 Group 5 Kamp Children 1    
lage kimchi og lage bulgogi 12år +
 
10:30 - 11:45 Group 1 Group 2 Group 3 Children 2   koreansk dans  
11:30 - 13:00 lunsj      
13:15 - 17:00 Fritid og hygge. Skogstur, strandur eller annet sosialt hyggelig. Høvdingløypa!!!!     Høvdingløypa hinderløp kl. 14-17
17:00 - 18:00           Infomøte for årsmøte    
17:00 - 19:00 Dinner in the canteen / Middag i kantinen      
18:30 - 19:30 yoga fri selvforsvar judo Children 1   koreansk dans-    
19:30 - 20:30 Hoppspark tkd styrke Widae taekkyeon, alle Children 2 Kyeongdang, sverd      
20:30 - 21:00 Supper in the canteen / Kveldsmat i kantinen
kl.20-21-Disco for barna i SFO
   
21:00 - 22:30 Movie night? - everyone / Filmkveld for alle  

 

Lørdag 9. juli

 

lørdag 9.7.22            
Time/Tid Sports hall 1 Sports hall 2 PUTER Sports hall 3 MATTER Gymsal Fotballbane/ basket bane sfo-fellesrom kjøkken
07:00 - 08:00       Shim Ki Shin - open for everyone      
07:30 - 09:00 Breakfast in the canteen / Frokost i kantinen    
09:00 - 10:15 Group 4 Group 5 Group 3 Kyeongdang, sverd-
Barn og foreldre/Children and parents - skogstur til gården/ forest walk to the farm
   
10:30 - 11:45 Group 2 Group 1 3.step frikamp med nedtak    
11:30 - 13:00 Lunch in the canteen / Lunsj i kantinen (12.00-TRYLLESHOW. UTE ELLER INNE I MATSALEN.)    
13:15 - 14:30 shotokan Karate tkd grundteknikk Kombinasjon/metchigi
Kyokpa/speed konkurranse Alle barna
  koreansk dans
lage chapchae,12år
14:45 - 16:00 Poomsae 1.dan oppover - OBS: 1445-1615 kyoppa judo    
16:15 - 17:30 første del av diamanten, SokAmRuy 1.cup+ Kamp Widae taekkyeon, alle- foreldretrening Kyeongdang, sverd    
17:00 - 19:00 Korean barbecue - served by the masters / Koreansk grilling - servert av masterne    
19:30 - 20:30 Closing ceremoni with rewards and show/ Avslutningsseremoni med prisutdeling og oppvisning    
20:30 - 21:00 Supper in the canteen / Kveldsmat i kantinen  

 

Søndag 10. juli

 

Søndag 10.07.22            
Time/Tid Sports hall 1 Sports hall 2 PUTER Sports hall 3 MATTER Gymsal Fotballbane/ basket bane sfo-fellesrom kjøkken
07:30 - 09:00 Breakfast in the canteen / Frokost i kantinen    
09:00 - 10:15
gradering voksen
fellestrening voksen fellestrening barn og foreldre
gradering barn
     
10:30 - 11:45 Pads/puter Tøying      
11:30 - 13:00 Lunch in the canteen / Lunsj i kantinen    
  Thank you for this years festival, and see you next year / Takk for i år, og sees til neste år!