For 1900 kr kan din klubb kjøpe retten til å bruke videoen for promotering, med din klubb sin logo satt inn i filmen. Dette inkluderer både kort og lang versjon. Send din klubblogo og en kort informasjonstekst til kasserer@ttu.no for bestilling. Klubblogoen bør helst være i vektorformat, eventuelt PNG-format med god/høy oppløsning (minimum 1920×1080). Faktura sendes til klubbens registrerte e-postadresse dersom ikke annet oppgis ved bestilling. Leveringstid er ca 1-2 uker.

Se eksempler fra Centrum Taekwondoklubb her på https://vimeo.com/386670544 (kort versjon) og https://vimeo.com/386668248 (lang versjon).

Vi ber klubbene om avstå fra å bruke eller lenke til videoene andre klubber har betalt for. Videoene har en produksjonskostnad, og dette er et spleiselag for å hjelpe alle medlemsklubber med promotering av sin klubb og TTU.