Grandmaster Chos cup for medlemmer i Traditional Taekwondo Union (TTU) er et lavterskel-stevne der alle uavhengig av erfaring kan delta og prøve seg på konkurransene.

Foreløpig plan ser slik ut:

  • Kl. 11:00-16:00      GM Chos cup (med speed-breaking, poomse, avtalt kamp og frikamp for barn, ungdom og voksne)
  • Kl. 16:00-17:00     Fellestrening med GM Cho 
  • Kl. 17.30-19.30      Resepsjon (mulig med oppvisning)

Se fullt program her: link