Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sleggeball

Opphavet til denne energiske sporten er like myteomspunnet og spennende som sporten i seg selv. I følge
gamle sagn fra bygda og taler fra folkemunn, har sporten sin spede begynnelse på starten av 2010-tallet.

Sporten engasjerer og utfordrer alle som deltar. Den byr på intensivt intervall løping, strategisk plasse-
ring, ferdigheter med håndholdt «mitts»/puter og ikke minst et stort fokus på samarbeid. Den garanterer høy

puls, latter og glede, og gjør seg godt som oppvarming før kampsporttrening.

Gjennom årene har reglene blitt tilpasset og formet, utallige revisjoner er gjennomført og dusinvis av
mennesker har hatt innspill og meninger som har utviklet sporten til det den er i dag.
Kun gjennom ihuga innsats og entusiasme fra deltakere opp gjennom tiden, har det endelig blitt mulig
for oss å kunne promotere denne sporten med tilhørende offisielt reglement!

Det er med dette en glede å kunne presentere «Sleggeball – Offisielle Regler v.04

 

The origins of this energetic sport are as mythic and exciting as the sport itself. According to old village legends

and folk tales, the sport has its young beginnings at the beginning of the 2010s.

The sport engages and challenges everyone who participates. It offers intensive interval running, strategic
positioning, skills with hand-held "mitts"/pads and, not least, a great focus on collaboration. It guarantees a high

heart rate, laughter and joy, and works well as a warm-up before martial arts training.

Over the years, the rules have been adapted and shaped, countless revisions have been carried out and dozens

of people have had input and opinions that have developed the sport into what it is today.

Only through careful effort and enthusiasm from participants over time, has it finally become possible for us to be

able to promote this sport with the associated official regulations!

It is a pleasure to be able to present "Sledgeball - Official Rules v.04